Αρχική Επιστήμη Ποιες λέξεις χρησιμοποιείς συνέχεια όταν έχεις άγχος!
Theofanis Ineglis 11:40 (1 hour ago) to me Γιάννη analitics δεν πρέπει να έχω